Privacyverklaring van Vijver-shop.nl

Onze bedrijfsgegevens:

Dit is de website van Vijver-shop.nl

Website: https://www.vijver-shop.nl
Ons vestigingsadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal
Ons postadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 20098043
Ons B.T.W.-nummer is NL 8088.60.203.B01

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Beveiligde SSL verbinding
Tijdens uw bezoek aan onze webwinkel en tijdens het afronden van uw bestelling wordt de verbinding tussen uw computer en onze webwinkel beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het slotje in de onderste statusbalk of adresbalk van uw webbrowser.

Privacy verklaringvan Vijver-shop.nl
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uw zelf te geven. Maar mogelijk zijn er situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te kunnen communiceren, of een bestelling te kunnen plaatsen, of een inschrijving waar te maken. De verzamelde (persoons)gegevens die wij ontvangen worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Er kunnen bijzondere omstandigheden voordoen zoals bijvoorbeeld wettelijk vereist, dan zullen we wel uw gegevens ter beschikking moeten stellen. U kunt op ieder gewenst moment ons verzoeken om uw (persoons)gegevens uit onze bestanden te wissen. Dit zullen wij dan ook uitvoeren.

Bij een bezoek aan onze webwinkel bewaren wij:

  • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres als u dit aan ons doorgeeft. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen verwerken of om met u te kunnen communiceren bij voortgang orderproces of bij afwijkingen van het orderproces
  • Informatie die u vrijwillig gegeven heeft (bijvoorbeeld in uw klantenaccount).
  • Gedrag van de bezoekers/gebruikers op onze website. Dit is een anonieme informatie waarvan de identiteit van de bezoeker/gebruiker niet bekend is. De informatie geeft ons inzicht wat de bezoekers op onze website gezamenlijk deden. Met deze informatie proberen wij onze website te optimaliseren.

De verkregen informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere bedrijven of organisaties tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies helpen bijvoorbeeld door te onthouden welke producten u in uw winkelmandje stopt zodat u alle producten in 1 keer kunt bestellen en niet alle informatie steeds weer opnieuw hoeft in te voeren.

We hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij en ons hosting-bedrijf waar onze website op staat, hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het onrechtmatig gebruik, om het verlies of de wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website. Ons hosting bedrijf verzorgd de beveiliging van de server.

 

Via onderstaande wegen kunt u contact met ons opnemen in verband met ons privacybeleid:

Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-mail: info@vijver-shop.nl
  • Telefoon: 0165 - 512 222
  • Brief: Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal 

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via hierboven vermelde contactgegevens.

Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u via onze website heeft geplaatst.

Over communicatie per brief:
Als u ons via onze website uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Wij als bedrijf zijnde kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Wenst u toegang tot deze informatie, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te wijzigen of te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens.

Als u vind dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens.